කැනේට් ඉතිහාසය

 • චීන සන්නිවේදන කණ්ඩායමේ පාලම ඉදිකිරීමට අදාළ ඒකාබද්ධ බුද්ධිමත් පාලන හයිඩ්‍රොලික් පද්ධතිය එසවීම, තල්ලු කිරීම සහ සත්කාරකත්වය දැක්වීම.
 • මෙල්බර්න් වෙස්ට් ගේට් උමගේ පලිහ යන්ත්‍ර කොටසේ එසවීමේ ආකල්පය සකස් කිරීම සඳහා බහු-ලක්ෂ්‍ය ස්වයංක්‍රීය තුලන ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධතිය අපනයනය කරන ලද අතර යෙදුණි.
 • සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය ත්‍රිමාණ ගැලපුම් හයිඩ්‍රොලික් උපකරණ අපනයනය කර සිංගප්පූරුවේ සෙම්බෝර්ක් මැරීන් සමූහයේ නැව් තැනීමේදී භාවිතා කරන ලදී.
 • "ජාතික අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසාය" යන මාතෘකාව දිනා ගත්තා
 • මොන්ගෝලියාවේ ඕටී රන් ආකරයට අපනයනය කර යොදන විදුලි සවල සමකාලීන ශ්‍රේණිගත කිරීමේ එසවුම් උපකරණ ටොන් 2700 ක්.
 • න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල නිවැරදි කිරීම සඳහා ලකුණු 48 ක සමමුහුර්ත එසවුම් හයිඩ්‍රොලික් පද්ධතිය යොදනු ලැබේ.
 • 3D බ්ලොක් ලිෆ්ටර් මාලාව සාර්ථකව සංවර්ධනය කරන ලදි.
 • ඉන්ඩක්ෂන් බෙයාර් හීටරය සාර්ථකව දියුණු කරන ලදි.
 • දුම්රිය එන්ජින් ජැක් සාර්ථකව සංවර්ධනය කරන ලදි
 • හයිඩ්‍රොලික් ෆ්ලැන්ජ් මෙවලම් මාලාව සාර්ථකව සංවර්ධනය කරන ලදි.
 • Strand Jack Series එක සාර්ථකව දියුණු කළා.
 • ලියාපදිංචි ජියැංසු කැනේට් යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදන සමාගම.
 • ටීජීපී ජල විදුලි බලාගාරයේ හයිඩ්‍රොලික් ටර්බයින තලය සාර්ථකව ඉවත් කිරීම සඳහා 160000 එන්එම් හයිඩ්‍රොලික් ව්‍යවර්ථ යතුර යොදනු ලැබේ.
 • හූනිං එක්ස්ප්‍රස් පාලම තුළ රබර් ෙබයාරිං සාර්ථකව ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා 24-ලක්ෂ්‍ය පීඑල්සී සමමුහුර්ත එසවුම් හයිඩ්‍රොලික් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.
 • දියුණු කරන ලද පීඑල්සී බහු-ස්ථාන සමකාලීන එසවුම් හයිඩ්‍රොලික් පද්ධතිය.
 • යුරෝපා සංගමයේ CE සහතිකය සමත්.
 • සීමාසහිත කොන්ච් සිමෙන්ති සමාගමේ සාර්ථකව ටොන් 1000 ක් බරැති හයිඩ්‍රොලික් සිලින්ඩරය භ්‍රමක උදුන නඩත්තු කිරීම සඳහා යොදන ලදි.
 • දියුණු කරන ලද එම් 100*6 හයිඩ්‍රොලික් බෝල්ට් ටෙන්ෂනර් සාර්ථකව.
 • 16000 NM හයිඩ්‍රොලික් ව්‍යවර්ථ යතුර සාර්ථකව සංවර්ධනය කරන ලදි.
 • ISO 9001 තත්ත්ව හා කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය සමත්.
 • අඟල් 2-6 හයිඩ්‍රොලික් පයිප්ප බෙන්ඩර් සාර්ථකව සංවර්ධනය කරන ලදි.
 • තායිෂෝ ෆියියු යන්ත්‍රෝපකරණ මෙවලම් කර්මාන්ත ශාලාව ටොන් 100 ක ප්‍රථම හයිඩ්‍රොලික් සිලින්ඩරය සාර්ථකව සංවර්ධනය කළේය.